Η μετά COVID-19 περίοδος στην Ελλάδα: Αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών από τον ελληνικό τουρισμό


May 28, 2020 12:05 pm - 12:20 pm

Bookmark and Share

DIMITRIS FRAGAKIS

Dimitris Fragakis / Secretary General, Greek National Tourism Organisation (GNTO)